OD 1 WRZEŚNIA W CENTRUM MEDYCZNYM LOG-MED

Pacjentami oddziału są dzieci i młodzież potrzebujący kompleksowej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej, których stan zdrowia pozwala na codzienne powroty do domu. Obejmujemy opieką pacjentów do 18 roku życia.

Przyjęcia do oddziału odbywają się na podstawie skierowania od lekarza psychiatry lub lekarza pierwszego kontaktu. Przed przyjęciem każdy pacjent jest konsultowany i kwalifikowany do leczenia przez lekarza prowadzącego na oddziale. Programy wszelkich form leczenia oferowanych przez oddział oraz czas ich trwania (3 miesiące, chyba, że zespół terapeutyczny zadecyduje o przedłużeniu), są ustalane indywidualnie dla każdego dziecka. Uwzględniają jego poziom rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i społecznego. Szeroki zakres oddziaływań terapeutycznych, zindywidualizowane programy terapii oraz uwzględnienie wczesnej interwencji dają naszym pacjentom większą szansę na powrót do zdrowia.

Usługa świadczona jes bezpłatnie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia


Opieka psychiatryczna

W czym możemy pomóc

Główne rodzaje leczonych zaburzeń w oddziale to:

 • zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się w dzieciństwie,
 • zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną,
 • nadruchliwość i trudności w koncentracji uwagi,
 • zaburzenia emocjonalne w tym zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia odżywiania,
 • problemy emocjonalne wieku dojrzewania.

zgłoszenia

Telefoniczne lub osobiste przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00, pod numerem telefonu 734 – 848 – 648 oraz w Centrum Medycznym LOG-MED przy ul. Pustachowskiej 1 w Gnieźnie.

Jak pracujemy

Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub grupowo. Oferujemy następujące rodzaje zajęć terapeutycznych:

 • terapię indywidualną i grupową dzieci w nurcie psychodynamicznym i systemowym,
 • terapię indywidualną rodziców,
 • terapię grupową dzieci (ruch rozwijający Sherborne, muzykoterapia, bajkoterapia, artterapia, terapia relacji społecznych),
 • terapię zajęciową dzieci,
 • terapię pedagogiczną dla dzieci i specjalistyczne zajęcia o charakterze edukacyjnym,
 • terapię w formie zabaw,
 • grupowe spotkania warsztatowo–psychoedukacyjne dla rodziców,
 • socjoterapia,
 • inne metody pracy z dzieckiem: Metoda Dobrego Startu, techniki relaksacyjne.