Polityka nagrywania rozmów telefonicznych

Polityka nagrywania rozmów telefonicznych

Zał. nr 1 - Nagranie

Zał. nr 2 - Wniosek o udostępnienie nagrania