Polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookie” w Serwisie internetowym www.log-med.com

Właścicielem serwisu www.log-med.com (zwanego dalej Serwisem) oraz administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych jest firma NZOZ ZPS LOG-MED ANNA ZGOLAK z siedzibą 62-200 Gniezno, ul. Graniczna 1b, posiadającą NIP: 784-146-73-61 zwana dalej LOG-MED

Jakie są podstawowe cele polityki prywatności przyjętej przez LOG-MED?

Szanujemy prywatność Użytkowników Serwisu i nie ujawniamy nikomu pozyskanych danych osobowych. Zapewniamy, że naszym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawnymi, zawartymi w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Informujemy, że w ramach Serwisu mogą być publikowane linki, dzięki którym Użytkownicy uzyskują dostęp do innych stron internetowych. Jednocześnie zastrzegamy, że wszystkie umieszczone w Serwisie hiperlinki do innych stron nie stanowią rekomendacji. Nie weryfikujemy zawartych tam treści, nie mamy wpływu na dokładność i prawdziwość zawartych tam informacji i tym samym nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, które wyniknęły z tytułu ich zastosowania lub wykorzystania. Niniejsza polityka obejmuje wszystkie obszary Serwisu www.log-med.com Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w polityce prywatności I opublikowanie wersji po zmianach w Serwisie.

Jakie informacje o Użytkownikach zbierane są przez Serwis?

W trosce o prywatność Użytkowników w ramach Serwisu zbierane są wyłącznie dane osobowe i korespondencyjne niezbędne do świadczenia na rzecz Użytkowników usług drogą elektroniczną (zgodnie z art. 18 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) oraz w celu prowadzenia serwisu i usług. Wszystkie dane zebrane w ramach Serwisu pozostają wyłącznie do wiadomości LOG-MED i nie są ujawniane osobom trzecim. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy właściciel danych wyrazi zgodę na ich udostępnienie oraz jeśli obowiązek ich przekazania będzie wynikał bezpośrednio z przepisów prawa. Dane dotyczące Użytkownika, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu, a następnie zostaną usunięte z systemu.

W jaki sposób wykorzystane są uzyskane dane Użytkowników?

Uzyskane dane będą wykorzystane jedynie w celu obsługi handlowej lub korespondencji, w szczególności odpowiedzi na pytania Użytkowników Serwisu. Zgromadzone dane w żadnym wypadku nie będą sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim. Dane zbierane automatycznie o każdym Użytkowniku zostaną wykorzystane do analizy zachowania Użytkowników w ramach Serwisu. Administrator dokłada starań, by na bieżąco aktualizować treści i funkcjonalność serwisu. W związku z tym monitoruje ruch w Serwisie poprzez statystyki Google Analitycs w celu poznania indywidualnych preferencji Użytkowników. Podczas kontaktu w ramach Serwisu np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu czy strony internetowej zostają nam przekazane takie dane, jak adres IP, imię, nazwisko, adres e-mail itp. Dane mogą zostać udostępnione pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych w przypadku kontroli (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych) lub organom wymiaru sprawiedliwości (w przypadku naruszenia regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa lub gdy będą tego wymagały przepisy prawne).

Wykorzystanie plików „cookie”

Zgodnie z Ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od 22 marca 2013 roku, informujemy, że Serwis może wykorzystywać pliki cookie, które służą identyfikacji przeglądarki podczas korzystania z Serwisu. Dane te są konieczne dla okna przeglądarki w procesie prawidłowego wyświetlania strony. Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych. Użytkownik może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. Administrator dokłada starań by na bieżąco aktualizować treści i funkcjonalność Serwisu. W związku z tym monitoruje ruch w Serwisie poprzez statystyki Google Analitycs w celu poznania indywidualnych preferencji i zachowania Użytkowników.