Czym się zajmujemy?

Wsparcie rozwoju i rehabilitacji dzieci i młodzieży

Realizujemy świadczenia medyczne dla młodszych pacjentów zagrożonych nieprawidłowym rozwojem (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo - porodowego) oraz dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym.

Nad przebiegiem rehabilitacji czuwa zespół specjalistów, który opracowuje indywidualny plan terapii dla każdego dziecka, w zależności od jego stanu zdrowia oraz potrzeb. Plan ten określa liczbę, częstotliwość, rodzaj oraz kolejność wykonywania świadczeń. W skład naszego zespołu wchodzą:

 • Lekarz specjalista rehabilitacji medycznej
 • Lekarz specjalista neurologii dziecięcej
 • Lekarz specjalista pediatra
 • Fizjoterapeuci
 • Psycholodzy
 • Neurologopeda
 • Logopedzi
 • Pedagodzy specjalni
 • Surdopedagog

Skorzystać z pomocy ośrodka rozwoju i rehabilitacji można w ramach narodowego funduszu zdrowia lub w przypadku takiego wyboru, prywatnie na zasadach komercyjnych. Czas pobytu w naszej placówce zależy od wieku dziecka, jego stanu zdrowia oraz ustalonego indywidualnego programu terapeutycznego.


Nasze metody

Jak pomagamy

Za dobór odpowiednich metod prowadzenia rehabilitacji i wspierania rozwoju w ośrodku odpowiedzialny jest zespół specjalistów, którzy nie bez przyczyny poświęcili siebie dla dobra innych. Są to ludzie z powołaniem, pełni zaangażowania, ale przede wszystkim rzetelnie przygotowani do niesienia pomocy i wsparcia dla podopiecznych ośrodka.

Wykonując powierzone nam zadania korzystamy z następujących metod:

 • Metoda NDT Bobath
 • Metoda Knillów
 • Metoda SI
 • Metoda Masgutowej - program neurosensomotorycznej integracji odruchów
 • Terapia behawioralna
 • Metoda Dobrego Startu Weroniki Sherborne
 • Kinezyterapia, masaże lecznicze, fizykoterapia, diagnoza i terapia psychologiczna i logopedyczna

Każdy dzień naszej pracy to nowe doświadczenia i adaptacja do zmieniających się potrzeb pacjentów. Dzięki temu Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji LOG-MED jest wiodącą w regionie placówką, której zadaniem jest pomagać tym, którzy tego potrzebują!

Notka dodatkowa – do wszystkich metod wylistowanych powyżej podpięte będą bardziej zaawansowane opisy w formie okienek pojawiających się w momencie ustawienia kursora nad konkretnym pojęciem.


Co dalej?

Ośrodek pomaga pacjentom z trzech grup wiekowych to jest: 0-3, 4-7 i 8-18 lat. Warunkiem rozpoczęcia pracy z podopiecznym jest otrzymanie skierowania od właściwego specjalisty określonego w rozporządzeniu Prezesa NFZ (również bąbelek z opisem specjalistów) lub decyzja o skorzystaniu z usług odpłatnych. Kolejnym krokiem mającym na celu podjęcie pracy z podopiecznym jest kwalifikacja do rehabilitacji bądź wsparcia, której fundamentami są diagnoza neurorozwojowa, konsultacje specjalistyczne oraz indywidualny plan terapeutyczny opracowywany przez nasz zespół.